Bên trong biệt thự ngập hoa hồng của MC Ốc Thanh Vân

Ngoài rau xanh, MC Ốc Thanh Vân còn trồng rất nhiều hoa hồng. Bông nào cũng bung nở và khoe sắc kiều diễm. 

  • Ben trong biet thu ngap hoa hong cua MC Oc Thanh Van
  • Ben trong biet thu ngap hoa hong cua MC Oc Thanh Van-Hinh-2
  • Ben trong biet thu ngap hoa hong cua MC Oc Thanh Van-Hinh-3
  • Ben trong biet thu ngap hoa hong cua MC Oc Thanh Van-Hinh-4
  • Ben trong biet thu ngap hoa hong cua MC Oc Thanh Van-Hinh-5
  • Ben trong biet thu ngap hoa hong cua MC Oc Thanh Van-Hinh-6
  • Ben trong biet thu ngap hoa hong cua MC Oc Thanh Van-Hinh-7
  • Ben trong biet thu ngap hoa hong cua MC Oc Thanh Van-Hinh-8
  • Ben trong biet thu ngap hoa hong cua MC Oc Thanh Van-Hinh-9
  • Ben trong biet thu ngap hoa hong cua MC Oc Thanh Van-Hinh-10
Hoàng Minh