Bên trong mỏ vàng “khủng” bị bỏ hoang hàng chục năm

Google News

Do điều kiện khí hậu quá khắc nghiệt nên trước kia rất ít người dám khai thác tại mỏ vàng Kupol. Ngày nay, Kupol tự hào là mỏ tiên tiến bậc nhất trên thế giới, khai thác khoảng 21 tấn vàng mỗi năm.

 • Ben trong mo vang “khung” bi bo hoang hang chuc nam
 • Ben trong mo vang “khung” bi bo hoang hang chuc nam-Hinh-2
 • Ben trong mo vang “khung” bi bo hoang hang chuc nam-Hinh-3
 • Ben trong mo vang “khung” bi bo hoang hang chuc nam-Hinh-4
 • Ben trong mo vang “khung” bi bo hoang hang chuc nam-Hinh-5
 • Ben trong mo vang “khung” bi bo hoang hang chuc nam-Hinh-6
 • Ben trong mo vang “khung” bi bo hoang hang chuc nam-Hinh-7
 • Ben trong mo vang “khung” bi bo hoang hang chuc nam-Hinh-8
 • Ben trong mo vang “khung” bi bo hoang hang chuc nam-Hinh-9
 • Ben trong mo vang “khung” bi bo hoang hang chuc nam-Hinh-10
 • Ben trong mo vang “khung” bi bo hoang hang chuc nam-Hinh-11
 • Ben trong mo vang “khung” bi bo hoang hang chuc nam-Hinh-12
 • Ben trong mo vang “khung” bi bo hoang hang chuc nam-Hinh-13
 • Ben trong mo vang “khung” bi bo hoang hang chuc nam-Hinh-14
Hoàng Minh (tổng hợp)