“Binh đoàn” xe gắn logo Hưng Phát có dấu hiệu cơi nới thành thùng... tung hoành đường đê sông Hồng

Những chiếc xe tải chở cát được gắn logo Hưng Phát có dấu hiệu cơi nới thành thùng, quá khổ, quá tải chạy rầm rộ trên đê sông Hồng, nhưng không thấy bị xử lý?

 • “Binh doan” xe gan logo Hung Phat co dau hieu coi noi thanh thung... tung hoanh duong de song Hong
 • “Binh doan” xe gan logo Hung Phat co dau hieu coi noi thanh thung... tung hoanh duong de song Hong-Hinh-2
 • “Binh doan” xe gan logo Hung Phat co dau hieu coi noi thanh thung... tung hoanh duong de song Hong-Hinh-3
 • “Binh doan” xe gan logo Hung Phat co dau hieu coi noi thanh thung... tung hoanh duong de song Hong-Hinh-4
 • “Binh doan” xe gan logo Hung Phat co dau hieu coi noi thanh thung... tung hoanh duong de song Hong-Hinh-5
 • “Binh doan” xe gan logo Hung Phat co dau hieu coi noi thanh thung... tung hoanh duong de song Hong-Hinh-6
 • “Binh doan” xe gan logo Hung Phat co dau hieu coi noi thanh thung... tung hoanh duong de song Hong-Hinh-7
 • “Binh doan” xe gan logo Hung Phat co dau hieu coi noi thanh thung... tung hoanh duong de song Hong-Hinh-8
 • “Binh doan” xe gan logo Hung Phat co dau hieu coi noi thanh thung... tung hoanh duong de song Hong-Hinh-9
 • “Binh doan” xe gan logo Hung Phat co dau hieu coi noi thanh thung... tung hoanh duong de song Hong-Hinh-10
 • “Binh doan” xe gan logo Hung Phat co dau hieu coi noi thanh thung... tung hoanh duong de song Hong-Hinh-11
 • “Binh doan” xe gan logo Hung Phat co dau hieu coi noi thanh thung... tung hoanh duong de song Hong-Hinh-12
 • “Binh doan” xe gan logo Hung Phat co dau hieu coi noi thanh thung... tung hoanh duong de song Hong-Hinh-13
Đoàn Khang