Cận cảnh “dinh thự” 7 tầng hoành tráng của streamer top 1 Việt Nam

Google News

Trong ngôi nhà 7 tầng, Độ Mixi cho lắp thang máy, mỗi tầng là một không gian khác nhau, cả máy đếm tiền, phòng stream ngập mô hình đắt đỏ...

  • Can canh “dinh thu” 7 tang hoanh trang cua streamer top 1 Viet Nam
  • Can canh “dinh thu” 7 tang hoanh trang cua streamer top 1 Viet Nam-Hinh-2
  • Can canh “dinh thu” 7 tang hoanh trang cua streamer top 1 Viet Nam-Hinh-3
  • Can canh “dinh thu” 7 tang hoanh trang cua streamer top 1 Viet Nam-Hinh-4
  • Can canh “dinh thu” 7 tang hoanh trang cua streamer top 1 Viet Nam-Hinh-5
  • Can canh “dinh thu” 7 tang hoanh trang cua streamer top 1 Viet Nam-Hinh-6
  • Can canh “dinh thu” 7 tang hoanh trang cua streamer top 1 Viet Nam-Hinh-7
  • Can canh “dinh thu” 7 tang hoanh trang cua streamer top 1 Viet Nam-Hinh-8
  • Can canh “dinh thu” 7 tang hoanh trang cua streamer top 1 Viet Nam-Hinh-9
  • Can canh “dinh thu” 7 tang hoanh trang cua streamer top 1 Viet Nam-Hinh-10
Hoàng Minh (tổng hợp)