Cận cảnh trang trại nuôi dê của Quang Linh Vlogs tại Châu Phi

Trang trại nuôi dê của Quang Linh Vlogs tại Châu Phi đã đi vào quy trình. Các chú dê đều được đánh số cẩn thận để dễ dàng nhận biết.

  • Can canh trang trai nuoi de cua Quang Linh Vlogs tai Chau Phi
  • Can canh trang trai nuoi de cua Quang Linh Vlogs tai Chau Phi-Hinh-2
  • Can canh trang trai nuoi de cua Quang Linh Vlogs tai Chau Phi-Hinh-3
  • Can canh trang trai nuoi de cua Quang Linh Vlogs tai Chau Phi-Hinh-4
  • Can canh trang trai nuoi de cua Quang Linh Vlogs tai Chau Phi-Hinh-5
  • Can canh trang trai nuoi de cua Quang Linh Vlogs tai Chau Phi-Hinh-6
  • Can canh trang trai nuoi de cua Quang Linh Vlogs tai Chau Phi-Hinh-7
  • Can canh trang trai nuoi de cua Quang Linh Vlogs tai Chau Phi-Hinh-8
  • Can canh trang trai nuoi de cua Quang Linh Vlogs tai Chau Phi-Hinh-9
  • Can canh trang trai nuoi de cua Quang Linh Vlogs tai Chau Phi-Hinh-10
Hoàng Minh (tổng hợp)