Cận cảnh vườn bonsai có 1-0-2 của “đại gia” Bắc Giang

Google News

Để thỏa mãn niềm đam mê cây cảnh, anh Đinh Hồng Phong đã cất công sang tận Nhật Bản để lùng mua được những cây duyên tùng, thông đen đẳng cấp mang về ngắm, giao lưu.

 • Can canh vuon bonsai co 1-0-2 cua “dai gia” Bac Giang
 • Can canh vuon bonsai co 1-0-2 cua “dai gia” Bac Giang-Hinh-2
 • Can canh vuon bonsai co 1-0-2 cua “dai gia” Bac Giang-Hinh-3
 • Can canh vuon bonsai co 1-0-2 cua “dai gia” Bac Giang-Hinh-4
 • Can canh vuon bonsai co 1-0-2 cua “dai gia” Bac Giang-Hinh-5
 • Can canh vuon bonsai co 1-0-2 cua “dai gia” Bac Giang-Hinh-6
 • Can canh vuon bonsai co 1-0-2 cua “dai gia” Bac Giang-Hinh-7
 • Can canh vuon bonsai co 1-0-2 cua “dai gia” Bac Giang-Hinh-8
 • Can canh vuon bonsai co 1-0-2 cua “dai gia” Bac Giang-Hinh-9
 • Can canh vuon bonsai co 1-0-2 cua “dai gia” Bac Giang-Hinh-10
 • Can canh vuon bonsai co 1-0-2 cua “dai gia” Bac Giang-Hinh-11
Hoàng Minh (tổng hợp)