Chân dung đại gia từng đạp xích lô giờ là chủ toà nhà dát vàng

Google News

Trước khi trở thành Chủ tịch Tập đoàn Hoà Bình, sở hữu khách sạn dát vàng tại Hà Nội, đại gia "Đường bia" từng có thời gian đạp xích lô chở bia thuê kiếm tiền.

 • Chan dung dai gia tung dap xich lo gio la chu toa nha dat vang
 • Chan dung dai gia tung dap xich lo gio la chu toa nha dat vang-Hinh-2
 • Chan dung dai gia tung dap xich lo gio la chu toa nha dat vang-Hinh-3
 • Chan dung dai gia tung dap xich lo gio la chu toa nha dat vang-Hinh-4
 • Chan dung dai gia tung dap xich lo gio la chu toa nha dat vang-Hinh-5
 • Chan dung dai gia tung dap xich lo gio la chu toa nha dat vang-Hinh-6
 • Chan dung dai gia tung dap xich lo gio la chu toa nha dat vang-Hinh-7
 • Chan dung dai gia tung dap xich lo gio la chu toa nha dat vang-Hinh-8
 • Chan dung dai gia tung dap xich lo gio la chu toa nha dat vang-Hinh-9
 • Chan dung dai gia tung dap xich lo gio la chu toa nha dat vang-Hinh-10
 • Chan dung dai gia tung dap xich lo gio la chu toa nha dat vang-Hinh-11
 • Chan dung dai gia tung dap xich lo gio la chu toa nha dat vang-Hinh-12
Hoàng Minh (tổng hợp)