Chim ưng quý hiếm khiến đại gia vung 2,3 tỷ để sở hữu

Google News

Một con chim ưng quý hiếm màu trắng dài 46cm, nặng 1,6kg đã được bán thành công với giá 2,3 tỷ đồng.

  • Chim ung quy hiem khien dai gia vung 2,3 ty de so huu
  • Chim ung quy hiem khien dai gia vung 2,3 ty de so huu-Hinh-2
  • Chim ung quy hiem khien dai gia vung 2,3 ty de so huu-Hinh-3
  • Chim ung quy hiem khien dai gia vung 2,3 ty de so huu-Hinh-4
  • Chim ung quy hiem khien dai gia vung 2,3 ty de so huu-Hinh-5
  • Chim ung quy hiem khien dai gia vung 2,3 ty de so huu-Hinh-6
  • Chim ung quy hiem khien dai gia vung 2,3 ty de so huu-Hinh-7
  • Chim ung quy hiem khien dai gia vung 2,3 ty de so huu-Hinh-8
  • Chim ung quy hiem khien dai gia vung 2,3 ty de so huu-Hinh-9
  • Chim ung quy hiem khien dai gia vung 2,3 ty de so huu-Hinh-10
Hoàng Minh (tổng hợp)