Cho khách hàng giao dịch quá giới hạn, HVCapital làm ăn sao?

Google News

Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán số tiền 85 triệu đồng.

Ngày 23/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định số 79/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam (HVCapital) số tiền 85 triệu đồng.
Nguyên nhân do Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam thực hiện giao dịch tài sản cho khách hàng ủy thác đầu tư với giá trị giao dịch trong năm thông qua một công ty chứng khoán vượt quá giới hạn về tỷ lệ tổng giá trị giao dịch trong năm của khách hàng ủy thác.
Cụ thể, trong năm tài chính từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2022, tỷ lệ giao dịch của Quỹ ETF KIM Growth VN30 qua CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam trên tổng giá trị giao dịch của Quỹ là 74,46%. 
Cho khach hang giao dich qua gioi han, HVCapital lam an sao?
 
Korea Investment Management (KIM) bước chân vào Việt Nam từ năm 2006 bằng việc thành lập văn phòng đại diện tại TPHCM. Với chức năng của mình, Văn phòng đại diện đã hỗ trợ đắc lực cho Công ty mẹ trong việc tìm hiểu thị trường và quản lý các khoản đầu tư.
Đến tháng 10/2020, Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ KIM Việt Nam được thành lập.
Về tình hình kinh doanh, HVCapital liên tục thua lỗ trong các năm từ 2020-2022 từ 4,2 tỷ đến 26 tỷ đồng. 
Riêng năm 2023, HVCapital đã có lãi trở lại với hơn 10 tỷ đồng khi doanh thu đạt 87 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của HVCapital đạt mức 78 tỷ đồng, trong đó tiền mặt gần 45 tỷ, còn các khoản phải thu ngắn hạn hơn 28 tỷ đồng.
Với các chỉ tiêu ngoài bản cân đối kế toán, HVCapital đang ghi nhận tiền gửi của nhà đầu tư uỷ thác là 310 tỷ đồng, sụt giảm mạnh 61% so đầu năm. Trong khi đó danh mục đầu tư của nhà đầu tư uỷ thác lại tăng 34% lên mức 25.350 tỷ đồng trong đó chủ yếu là của nhà đầu tư nước ngoài. 
Cho khach hang giao dich qua gioi han, HVCapital lam an sao?-Hinh-2
 
Minh An