Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng chỉ mua được 1,8 triệu cổ phiếu LDG

Sau giao dịch, ông Hưng nâng sở hữu tại LDG lên gần 30,13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,54%.

Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư LDG (LDG) thông báo vừa mua gần 1,8 triệu cổ phiếu trong tổng số 6 triệu cổ phiếu đã đăng ký.
Nguyên nhân không hoàn tất giao dịch do thay đổi mục đích sử dụng vốn ca nhân trong ngắn hạn.
Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh, từ ngày 20/4-23/4. Sau giao dịch, ông Hưng nâng sở hữu tại LDG lên gần 30,13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,54%.
Chu tich Nguyen Khanh Hung chi mua duoc 1,8 trieu co phieu LDG
 Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng.
Được biết, trong khoảng thời gian từ 20-23/4, cổ phiếu LDG dao động từ 7.610-8.450 đồng/cp. Như vậy, với lượng cổ phiếu LDG đã mua vào, ông Hưng đã chi khoảng 14 tỷ đồng.
Lần gần nhất ông Hưng mua là tháng 5/2020 khi ông mua vào 6 triệu cổ phiếu LDG. Trước đó, ngày 1/4, ông Khánh Hưng đã thành công bán ra 5,8 triệu cp LDG, giảm tỷ lệ sở hữu từ 11,73% xuống còn 9,31% vốn Công ty.
Về tình hình kinh doanh của LDG, trong quý 1, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 37 tỷ đồng, giảm 44%, lợi nhuận gộp giảm 14% về còn 31 tỷ đồng, tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 55% lên 84%.
Chi phí tài chính tăng 181% lên 11,8 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 71,4% về còn 2 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 13,4% về còn 20,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Mặc dù doanh nghiệp đã tiết giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhưng hoạt động kinh doanh cốt lõi suy giảm và chi phí tài chính tăng đã dẫn tới lợi nhuận giảm 78% trong quý đầu năm, giá trị hơn 300 triệu đồng.
Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu thuần là 1.574 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 301 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm doanh nghiệp chỉ hoàn thành được 0,1% kế hoạch lợi nhuận năm.
Anh Nhi