Chứng khoán ngày 30/9: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 30/9.

Khuyến nghị mua GMD với giá mục tiêu 63.300 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Gemadept (GMD) sẽ trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng tiền mặt trị giá 1.200 đồng/CP, tương ứng lợi suất cổ tức là 2,6%. Ngày chốt danh sách cổ đông là 10/10/2022 và ngày thanh toán là ngày 25/10/2022.

 Đợt trả cổ tức này phù hợp với phương án trả cổ tức đã được thông qua tại ĐHCĐ của GMD vào ngày 25/04/2022 và phù hợp với kỳ vọng hiện tại.

Đối với kế hoạch trả cổ tức cho năm tài chính 2022 bằng tiền mặt, VCSC hiện giả định GMD sẽ trả 1.200 đồng/CP – tương đương so với đợt trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021, tương ứng lợi suất cổ tức là 2,6%.

VCSC hiện có khuyến nghị MUA cho GMD với giá mục tiêu là 63.300 đồng/CP.

Chung khoan ngay 30/9: Co phieu nao duoc khuyen nghi?
 CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 30/9?

Khuyến nghị khả quan VTP với giá mục tiêu 68.800 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP) công bố nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức năm tài chính 2021.

Cụ thể, công ty thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt 1.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng lợi suất cổ tức 2,7%. Ngày thanh toán dự kiến không được nêu cụ thể và tùy thuộc vào quyết định của HĐQT.

VTP cũng công bố cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10.000: 933, tức người sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận thêm 933 cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 4/2022.

VCSC hiện đang đưa ra đánh giá KHẢ QUAN cho VTP với giá mục tiêu 68.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng mức sinh lời dự kiến là 27,8%, bao gồm lợi suất cổ tức 2,7%.

Khuyến nghị mua FPT với giá mục tiêu 110.300 đồng/cp

CTCK Rồng Việt (VDSC): Doanh thu 8T-2022 của FPT đạt 27 nghìn tỷ đồng (+24% YoY) trong khi LNST đạt 3,4 nghìn tỷ đồng (+30% YoY), lần lượt hoàn thành 63% và 57% dự báo cả năm.

Kết quả về lợi nhuận thấp hơn so với dự báo của VDSC chủ yếu do lợi nhuận của khối Giáo dục và Đầu tư thấp hơn kỳ vọng, trong khi lợi nhuận của khối Công nghệ và Viễn thông phù hợp với kỳ vọng, lần lượt hoàn thành 63% và 66% ước tính cả năm.

Khối công nghệ tiếp tục dẫn đầu mức tăng trưởng với doanh thu và LNTT lần lượt tăng 24% YoY và 25% YoY, trong khi các kết quả đó của khối Viễn thông tăng 17% YoY và 22% YoY.

GMT hiện tại là 110.300 đồng (tổng lợi nhuận là 44% tính tại ngày 28/9/2022) đang được điều chỉnh nhằm phản ánh khả năng điều chỉnh giảm lợi nhuận của khối Giáo dục và Đầu tư.

Anh Nhi