Chứng khoán phiên 6/12: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?

Google News

Các công ty chứng khoán đã đưa ra khuyến nghị cho cổ phiếu nào trong phiên ngày 6/12?

Khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho cổ phiếu PTB
Chứng khoán Vietcap (VCSC): Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị đối với CTCP Phú Tài (PTB) từ mua xuống phù hợp thị trường do chúng tôi giảm giá mục tiêu 7% xuống 59.700 đồng/cổ phiếu chủ yếu do chúng tôi giảm dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023/24/25 thêm 19%/20%/10%.
Chúng tôi dự báo nhu cầu sẽ phục hồi chậm hơn cũng như các khoản dự phòng nợ xấu và doanh số thấp hơn do Noble House Home Furnishing LLC xin bảo hộ phá sản.
Xây dựng nhà mới ở Mỹ phục hồi trong 10 tháng đầu năm 2023 nhưng mức độ phục hồi còn khiêm tốn. Do đó, chúng tôi kỳ vọng xuất khẩu đồ nội thất của Việt Nam sẽ phục hồi dần trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024, tiếp tục xu hướng từ tháng 6 đến tháng 10/2023.
Chung khoan phien 6/12: Co phieu nao duoc khuyen nghi?
 PTB, PVS, BID được khuyến nghị.
Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu PVS
Chứng khoán SSI (SSI): Chúng tôi duy trì giá mục tiêu cuối năm 2024 của cổ phiếu Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS – sàn HNX) là 39.900 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu PVS xuống trung lập, do tiềm năng hạn chế ở thời điểm này.
Theo quan điểm của chúng tôi, giá cổ phiếu hiện tại đã gần như phản ánh hết backlog của PVS tại các dự án trọng điểm, nhưng có thể sẽ có thêm tiềm năng tăng giá nếu PVS tiếp tục trúng thầu các dự án mới trong tương lai.
Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu BID
Chứng khoán Vietcap (VCSC): Chúng tôi vẫn lạc quan về ngành thượng nguồn và khuyến nghị nhà đầu tư có thể tích lũy cổ phiếu ở mức giá thấp hơn để có biên lợi nhuận tốt và an toàn hơn.
Chúng tôi giảm giá mục tiêu (TP) cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) thêm 3,3% xuống 46.400 đồng/CP và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN.
Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi là do (1) dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 của chúng tôi giảm 11,2% (điều chỉnh giảm lần lượt -11,0%/-9,6%/-12,0%/-12,2%/-10,7% trong năm 2023/2024/2025/2026/2027)
và (2) giả định P/B mục tiêu của BID giảm từ 2,3x xuống 2,2x, được bù đắp một phần bởi mức giảm trong chi phí vốn chủ sở hữu đối với BID do cập nhật hệ số beta và việc cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024.
Lợi nhuận trong giai đoạn 2023-2027 giảm chủ yếu là do tổng thu nhập từ lãi (NII) giảm 7,6% sau khi chúng tôi điều chỉnh giảm giả định NIM trung bình từ 3,09% xuống 2,85%, được bù đắp một phần bằng mức tăng 3,9% trong tổng thu nhập phí ròng (NFI) (bao gồm cả lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối) và tổng chi phí dự phòng giảm 2,2%.
Hà Thảo