CNG Việt Nam ước lãi năm 2020 đạt 52 tỷ đồng

CNG ghi nhận doanh thu là 2.314 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 52 tỷ đồng trong năm 2020. 

Trong cuộc họp HĐQT quý 4/2020, CTCP CNG Việt Nam (CNG) đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.
Theo đó, trong năm 2020, CNG đạt được 223,55 triệu Sm3 sản lượng khí CNG, đạt 103% kế hoạch, sản lượng khí LPG đạt 13.631,71 tấn, hoàn thành 100% kế hoạch.
Về chỉ tiêu tài chính, CNG ghi nhận doanh thu là 2.314 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 52 tỷ đồng trong năm 2020. So với con số thực hiện trong năm 2019, doanh thu tăng 9% ngược lại lợi nhuận giảm đến 38%. Còn so với kế hoạch điều chỉnh thì CNG thực hiện vượt 3% doanh thu và 7% về lợi nhuận.
CNG Viet Nam uoc lai nam 2020 dat 52 ty dong
 CNG thực hiện vượt kế hoạch đề ra cho năm 2020.
Mới đây, CNG mới điều chỉnh sản lượng ở mức 217,5 triệu Sm3, doanh thu được điều chỉnh về còn 2.237 tỷ đồng, lãi sau thuế 48,3 tỷ đồng. So với kế hoạch ban đầu, CNG đã phải giảm chỉ tiêu doanh thu 33% và giảm 40% lợi nhuận sau thuế.
Trước đó năm 2020, CNG Việt Nam đặt kế hoạch sản lượng 320 triệu Sm3; tổng doanh thu 3.351 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng - mức thấp nhất từ khi doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.
Ngày 24/12 gần đây nhất, HĐQT CNG Việt Nam đã gửi tờ trình lên xem xét thông qua nội dung chính hợp đồng mua khí khu vực Đông Nam Bộ và Thái Bình với Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas, GAS). Cả hai hợp đồng đều có thời hạn mua khí trong 5 năm tính từ ngày 1/1/2021.
Anh Nhi