Có gì trong sân bay lớn nhất hành tinh?

Google News

Sân bay quốc tế King Fahd ở Dammam, Ả Rập Saudi có diện tích lên tới 777 km2, bao gồm nhà ga hành khách và nhà ga Hoàng gia dành riêng cho Hoàng gia, các quan chức chính phủ cao cấp và các quan chức nước ngoài khác.

  • Co gi trong san bay lon nhat hanh tinh?
  • Co gi trong san bay lon nhat hanh tinh?-Hinh-2
  • Co gi trong san bay lon nhat hanh tinh?-Hinh-3
  • Co gi trong san bay lon nhat hanh tinh?-Hinh-4
  • Co gi trong san bay lon nhat hanh tinh?-Hinh-5
  • Co gi trong san bay lon nhat hanh tinh?-Hinh-6
  • Co gi trong san bay lon nhat hanh tinh?-Hinh-7
  • Co gi trong san bay lon nhat hanh tinh?-Hinh-8
  • Co gi trong san bay lon nhat hanh tinh?-Hinh-9
  • Co gi trong san bay lon nhat hanh tinh?-Hinh-10
Hoàng Minh (tổng hợp)