Đã mắt ngắm bưởi cảnh đắt đỏ đổ bộ Hà Nội

Đóa Nhi -

(Kiến Thức) - Hàng trăm cây bưởi cảnh từ các nhà vườn đổ về Hà Nội khiến cho thị trường Tết ngày càng sôi động. Bưởi cảnh có giá lên tới 40 triệu đồng.