Đại gia miền Tây “dát” 50 cây vàng ra đường gây xôn xao là ai?

Google News

Đại gia miền Tây có sở thích đeo 50 cây vàng trên người là người kinh doanh rồng Nam Mỹ có tiếng ở An Giang.

 • Dai gia mien Tay “dat” 50 cay vang ra duong gay xon xao la ai?
 • Dai gia mien Tay “dat” 50 cay vang ra duong gay xon xao la ai?-Hinh-2
 • Dai gia mien Tay “dat” 50 cay vang ra duong gay xon xao la ai?-Hinh-3
 • Dai gia mien Tay “dat” 50 cay vang ra duong gay xon xao la ai?-Hinh-4
 • Dai gia mien Tay “dat” 50 cay vang ra duong gay xon xao la ai?-Hinh-5
 • Dai gia mien Tay “dat” 50 cay vang ra duong gay xon xao la ai?-Hinh-6
 • Dai gia mien Tay “dat” 50 cay vang ra duong gay xon xao la ai?-Hinh-7
 • Dai gia mien Tay “dat” 50 cay vang ra duong gay xon xao la ai?-Hinh-8
 • Dai gia mien Tay “dat” 50 cay vang ra duong gay xon xao la ai?-Hinh-9
 • Dai gia mien Tay “dat” 50 cay vang ra duong gay xon xao la ai?-Hinh-10
 • Dai gia mien Tay “dat” 50 cay vang ra duong gay xon xao la ai?-Hinh-11
Hoàng Minh (tổng hợp)