Đại gia Việt chi 5 triệu đô mua phi cơ rồi cho thuê... 1 đồng là ai?

(Kiến Thức) - Sau khi mua chiếc trực thăng với giá 5 triệu USD, vị đại gia này đã cho Tập đoàn Hòa Phát thuê với giá 1 đồng cho 1 năm sử dụng.

 • Dai gia Viet chi 5 trieu do mua phi co roi cho thue... 1 dong la ai?
 • Dai gia Viet chi 5 trieu do mua phi co roi cho thue... 1 dong la ai?-Hinh-2
 • Dai gia Viet chi 5 trieu do mua phi co roi cho thue... 1 dong la ai?-Hinh-3
 • Dai gia Viet chi 5 trieu do mua phi co roi cho thue... 1 dong la ai?-Hinh-4
 • Dai gia Viet chi 5 trieu do mua phi co roi cho thue... 1 dong la ai?-Hinh-5
 • Dai gia Viet chi 5 trieu do mua phi co roi cho thue... 1 dong la ai?-Hinh-6
 • Dai gia Viet chi 5 trieu do mua phi co roi cho thue... 1 dong la ai?-Hinh-7
 • Dai gia Viet chi 5 trieu do mua phi co roi cho thue... 1 dong la ai?-Hinh-8
 • Dai gia Viet chi 5 trieu do mua phi co roi cho thue... 1 dong la ai?-Hinh-9
 • Dai gia Viet chi 5 trieu do mua phi co roi cho thue... 1 dong la ai?-Hinh-10
 • Dai gia Viet chi 5 trieu do mua phi co roi cho thue... 1 dong la ai?-Hinh-11
Hoàng Minh