Đại gia Việt chi 5 triệu USD sở hữu máy bay riêng là ai?

Google News

Đại gia Đoàn Nguyên Đức được biết là người Việt Nam đầu tiên sở hữu máy bay riêng khi chi 5 triệu USD mua lại chiếc Beechcraft King Air350 vào năm 2008.

  • Dai gia Viet chi 5 trieu USD so huu may bay rieng la ai?
  • Dai gia Viet chi 5 trieu USD so huu may bay rieng la ai?-Hinh-2
  • Dai gia Viet chi 5 trieu USD so huu may bay rieng la ai?-Hinh-3
  • Dai gia Viet chi 5 trieu USD so huu may bay rieng la ai?-Hinh-4
  • Dai gia Viet chi 5 trieu USD so huu may bay rieng la ai?-Hinh-5
  • Dai gia Viet chi 5 trieu USD so huu may bay rieng la ai?-Hinh-6
  • Dai gia Viet chi 5 trieu USD so huu may bay rieng la ai?-Hinh-7
  • Dai gia Viet chi 5 trieu USD so huu may bay rieng la ai?-Hinh-8
  • Dai gia Viet chi 5 trieu USD so huu may bay rieng la ai?-Hinh-9
  • Dai gia Viet chi 5 trieu USD so huu may bay rieng la ai?-Hinh-10
Hoàng Minh (tổng hợp)