Địa ốc Sacom và 2 doanh nghiệp bị phạt công bố thông tin

Google News

UBCKNN vừa có quyết định xử phạt vi phạm về công bố thông tin 3 doanh nghiệp: CTCP Địa ốc Sacom (Samland), CTCP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận và CTCP Đầu tư AFG Đà Nẵng.

Cụ thể, Địa ốc Sacom bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin định kỳ cho Sở GDCK Hà Nội đối với Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022 và Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022.
Đồng thời, công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở GDCK Hà Nội đối với Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022 và Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022.
Dia oc Sacom va 2 doanh nghiep bi phat cong bo thong tin
 
Tương tự, CTCP Công nghiệp năng lượng Ninh Thuận cũng bị phạt 85 triệu đồng do không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở GDCK Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020; BCTC năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020.
Công ty đã gửi nội dung CBTT không đúng thời hạn cho Sở GDCK Hà Nội các tài liệu: BCTC bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2023; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023; CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu TT.BOND.2020.
Ngoài ra, UBCKNN cũng phạt CTCP Đầu tư AFG Đà Nẵng số tiền 92,5 triệu đồng do không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở GDCK Hà Nội đối với: Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021; Báo cáo tài chính bán niên năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020.
Minh An