Diện mạo Thủ Thiêm trong quy hoạch mới nhất ra sao?

Theo V.Thùy/Zing -

Khu đô thị mới Thủ Thiêm được phê duyệt vào năm 1996. Sau 22 năm với 2 lần điều chỉnh quy hoạch, dự án đang được thực hiện theo quy hoạch năm 2012 của Sasaki (Mỹ).