Độc đáo chợ vùng cao bán cào cào, thịt chuột, ếch nhái

Theo Hồ Phương - Hùng Cường /Báo Nghệ An -

Vùng cao địa hình bị chia cắt bởi đồi núi, đường đi hiểm trở, dân cư thưa thớt nên việc thành lập, xây dựng chợ là điều khó khăn.

  • Doc dao cho vung cao ban cao cao thit chuot ech nhai
  • Doc dao cho vung cao ban cao cao thit chuot ech nhai-Hinh-2
  • Doc dao cho vung cao ban cao cao thit chuot ech nhai-Hinh-3
  • Doc dao cho vung cao ban cao cao thit chuot ech nhai-Hinh-4
  • Doc dao cho vung cao ban cao cao thit chuot ech nhai-Hinh-5
  • Doc dao cho vung cao ban cao cao thit chuot ech nhai-Hinh-6
  • Doc dao cho vung cao ban cao cao thit chuot ech nhai-Hinh-7
  • Doc dao cho vung cao ban cao cao thit chuot ech nhai-Hinh-8
  • Doc dao cho vung cao ban cao cao thit chuot ech nhai-Hinh-9
  • Doc dao cho vung cao ban cao cao thit chuot ech nhai-Hinh-10