Độc đáo nhà tổ chim tự tạo ra điện và nước ngọt trên đảo

Google News

Ngôi nhà tổ chim này là minh chứng về khả năng tự cung cấp ra năng lượng và kỹ thuật thông qua kiến trúc một cách độc đáo và khoa học.

 • Doc dao nha to chim tu tao ra dien va nuoc ngot tren dao
 • Doc dao nha to chim tu tao ra dien va nuoc ngot tren dao-Hinh-2
 • Doc dao nha to chim tu tao ra dien va nuoc ngot tren dao-Hinh-3
 • Doc dao nha to chim tu tao ra dien va nuoc ngot tren dao-Hinh-4
 • Doc dao nha to chim tu tao ra dien va nuoc ngot tren dao-Hinh-5
 • Doc dao nha to chim tu tao ra dien va nuoc ngot tren dao-Hinh-6
 • Doc dao nha to chim tu tao ra dien va nuoc ngot tren dao-Hinh-7
 • Doc dao nha to chim tu tao ra dien va nuoc ngot tren dao-Hinh-8
 • Doc dao nha to chim tu tao ra dien va nuoc ngot tren dao-Hinh-9
 • Doc dao nha to chim tu tao ra dien va nuoc ngot tren dao-Hinh-10
 • Doc dao nha to chim tu tao ra dien va nuoc ngot tren dao-Hinh-11
 • Doc dao nha to chim tu tao ra dien va nuoc ngot tren dao-Hinh-12
 • Doc dao nha to chim tu tao ra dien va nuoc ngot tren dao-Hinh-13
 • Doc dao nha to chim tu tao ra dien va nuoc ngot tren dao-Hinh-14
 • Doc dao nha to chim tu tao ra dien va nuoc ngot tren dao-Hinh-15
 • Doc dao nha to chim tu tao ra dien va nuoc ngot tren dao-Hinh-16
 • Doc dao nha to chim tu tao ra dien va nuoc ngot tren dao-Hinh-17
 • Doc dao nha to chim tu tao ra dien va nuoc ngot tren dao-Hinh-18
 • Doc dao nha to chim tu tao ra dien va nuoc ngot tren dao-Hinh-19
 • Doc dao nha to chim tu tao ra dien va nuoc ngot tren dao-Hinh-20
Theo Lộc Liên/ Tiền Phong