Em trai bầu Thuỵ ngồi "ghế nóng" Thaiholdings

Ông Nguyễn Văn Thuyết, em trai của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) được bầu làm Chủ tịch HĐQT Thaiholdings.

Ngày 12/4, HĐQT CTCP Thaiholdings (THD) đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Chí Kiên. Dù không còn là Chủ tịch nhưng ông Nguyễn Chí Kiên vẫn là Thành viên HĐQT.
Người được bổ nhiệm thay vào vị trí của ông Kiên là ông Nguyễn Văn Thuyết - em trai của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) - cựu Chủ tịch Thaiholdings giai đoạn năm 2008 đến 2020. Ông Thuyết chính thức giữ vị trí lãnh đạo cao nhất tại Thaiholdings kể từ ngày 12/4.
Em trai bau Thuy ngoi 'ghe nong' Thaiholdings
 Chân dung ông Nguyễn Văn Thuyết.
Sự thay đổi lãnh đạo cấp cao diễn ra trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Thaiholdings được tổ chức.
Các nội dung đáng chú ý được doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông gồm kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành ESOP, chia cổ tức bằng cổ phiếu, thay đổi nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát.
Trong Báo cáo thường niên 2020, ban lãnh đạo THD dự kiến tăng vốn điều lệ từ 3.500 tỷ đồng lên 7.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Bên cạnh đó là việc đầu tư phát triển các dự án bất động sản như dự án Kim Liên, dự án Enclave Phú Quốc.
Anh Nhi