Habeco Hải Phòng lỗ 2 tỷ đồng trong quý 2/2020

Anh Nhi -

(Kiến Thức) - CTCP Habeco Hải Phòng (UPCoM: HBH) vừa nhận thêm khoản lỗ trong quý 2/2020 dẫn đến lỗ nửa đầu năm hơn 4 tỷ đồng.

Doanh thu thuần trong quý 2 của HBH ghi nhận hơn 67 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ nhưng giá vốn hàng bán chiếm đến 66,7 tỷ đồng khiến lãi gộp của Habeco Hải Phòng eo hẹp chỉ còn hơn 300 triệu đồng trong khi cùng kỳ có lãi gộp gần 9 tỷ đồng.

Lãi gộp thu về không đủ bù đắp chi chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp nên sau cùng Công ty báo lỗ gần 2 tỷ đồng, trong khi quý cùng kỳ có lãi hơn 6 tỷ đồng.

Habeco Hai Phong lo 2 ty dong trong quy 2/2020
 Habeco Hải Phòng lỗ 4 tỷ đồng trong bán niên 2020.

Cộng với khoản lỗ trong quý trước, trong nửa đầu năm 2020, Habeco Hải Phòng lỗ hơn 4 tỷ đồng còn doanh thu thuần ghi nhận gần 87 tỷ đồng, giảm 22% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Tổng tài sản tại ngày 30/6 của HBH sụt giảm mạnh 15% so hồi đầu năm về còn 270 tỷ đồng do Công ty giảm nắm giữ tiền mặt từ 24 tỷ về 1,5 tỷ đồng bên cạnh đó là giảm các khoản phải thu từ 49 tỷ về 27 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng đã giảm 22% so hồi đầu năm về còn hơn 144 tỷ đồng đến từ việc Habeco Hải Phòng đã giảm khoản phải trả người bán ngắn hạn từ 74 tỷ về còn 33 tỷ, tuy vậy khoản vay nợ tài chính ngắn hạn lại tăng 21% lên 88 tỷ đồng dẫn đến chi phí lãi vay tăng so cùng kỳ.