Hàng quán “trắng đêm” chuẩn bị trước giờ được phục vụ tại chỗ

Từ ngày 14/10, quán ăn uống sẽ được phục vụ khách ngồi tại cửa hàng. Do đã nhiều kinh nghiệm từ những đợt dịch trước nên việc chuẩn bị cửa hàng diễn ra nhanh chóng.

  • Hang quan “trang dem” chuan bi truoc gio duoc phuc vu tai cho
  • Hang quan “trang dem” chuan bi truoc gio duoc phuc vu tai cho-Hinh-2
  • Hang quan “trang dem” chuan bi truoc gio duoc phuc vu tai cho-Hinh-3
  • Hang quan “trang dem” chuan bi truoc gio duoc phuc vu tai cho-Hinh-4
  • Hang quan “trang dem” chuan bi truoc gio duoc phuc vu tai cho-Hinh-5
  • Hang quan “trang dem” chuan bi truoc gio duoc phuc vu tai cho-Hinh-6
  • Hang quan “trang dem” chuan bi truoc gio duoc phuc vu tai cho-Hinh-7
  • Hang quan “trang dem” chuan bi truoc gio duoc phuc vu tai cho-Hinh-8
  • Hang quan “trang dem” chuan bi truoc gio duoc phuc vu tai cho-Hinh-9
  • Hang quan “trang dem” chuan bi truoc gio duoc phuc vu tai cho-Hinh-10
Hoàng Nam