Hành trình 20 năm xây dựng đế chế Alibaba trước khi tỷ phú Jack Ma thoái vị

Hoàng Minh (theo CNBC) -

(Kiến Thức) - Từ khi thành lập vào năm 1999, Alibaba đã chuyển từ một công ty thương mại điện tử thuần tý thành một đế chế với hoạt động kinh doanh rộng khắp như giao đồ ăn, điện toán đám mây. Vốn hóa hãng hiện hơn 460 tỷ USD.

 • Hanh trinh 20 nam xay dung de che Alibaba truoc khi ty phu Jack Ma thoai vi
 • Hanh trinh 20 nam xay dung de che Alibaba truoc khi ty phu Jack Ma thoai vi-Hinh-2
 • Hanh trinh 20 nam xay dung de che Alibaba truoc khi ty phu Jack Ma thoai vi-Hinh-3
 • Hanh trinh 20 nam xay dung de che Alibaba truoc khi ty phu Jack Ma thoai vi-Hinh-4
 • Hanh trinh 20 nam xay dung de che Alibaba truoc khi ty phu Jack Ma thoai vi-Hinh-5
 • Hanh trinh 20 nam xay dung de che Alibaba truoc khi ty phu Jack Ma thoai vi-Hinh-6
 • Hanh trinh 20 nam xay dung de che Alibaba truoc khi ty phu Jack Ma thoai vi-Hinh-7
 • Hanh trinh 20 nam xay dung de che Alibaba truoc khi ty phu Jack Ma thoai vi-Hinh-8
 • Hanh trinh 20 nam xay dung de che Alibaba truoc khi ty phu Jack Ma thoai vi-Hinh-9
 • Hanh trinh 20 nam xay dung de che Alibaba truoc khi ty phu Jack Ma thoai vi-Hinh-10
 • Hanh trinh 20 nam xay dung de che Alibaba truoc khi ty phu Jack Ma thoai vi-Hinh-11
 • Hanh trinh 20 nam xay dung de che Alibaba truoc khi ty phu Jack Ma thoai vi-Hinh-12
 • Hanh trinh 20 nam xay dung de che Alibaba truoc khi ty phu Jack Ma thoai vi-Hinh-13
 • Hanh trinh 20 nam xay dung de che Alibaba truoc khi ty phu Jack Ma thoai vi-Hinh-14
 • Hanh trinh 20 nam xay dung de che Alibaba truoc khi ty phu Jack Ma thoai vi-Hinh-15
 • Hanh trinh 20 nam xay dung de che Alibaba truoc khi ty phu Jack Ma thoai vi-Hinh-16