Hình ảnh đầu tiên của tàu metro ở TP.HCM

Google News

Sáng 8/10, đoàn tàu metro số 1 cập cảng Khánh Hội sau 8 ngày vận chuyển từ Nhật Bản.

 • Hinh anh dau tien cua tau metro o TP.HCM
 • Hinh anh dau tien cua tau metro o TP.HCM-Hinh-2
 • Hinh anh dau tien cua tau metro o TP.HCM-Hinh-3
 • Hinh anh dau tien cua tau metro o TP.HCM-Hinh-4
 • Hinh anh dau tien cua tau metro o TP.HCM-Hinh-5
 • Hinh anh dau tien cua tau metro o TP.HCM-Hinh-6
 • Hinh anh dau tien cua tau metro o TP.HCM-Hinh-7
 • Hinh anh dau tien cua tau metro o TP.HCM-Hinh-8
 • Hinh anh dau tien cua tau metro o TP.HCM-Hinh-9
 • Hinh anh dau tien cua tau metro o TP.HCM-Hinh-10
 • Hinh anh dau tien cua tau metro o TP.HCM-Hinh-11
 • Hinh anh dau tien cua tau metro o TP.HCM-Hinh-12
Theo Duy Hiệu - Chí Hùng - Quỳnh Danh/Zing