Hình ảnh tháo dỡ loạt công trình trái phép của GĐ công ty Đoàn Thành Đắk Lắk

Google News

Hàng loạt công trình được Giám đốc Công ty TNHH Đoàn Thành Đắk Lắk tiến hành xây dựng trái phép để phục vụ hoạt động kinh doanh, du lịch đang được tháo dỡ.

 • Hinh anh thao do loat cong trinh trai phep cua GD cong ty Doan Thanh Dak Lak
 • Hinh anh thao do loat cong trinh trai phep cua GD cong ty Doan Thanh Dak Lak-Hinh-2
 • Hinh anh thao do loat cong trinh trai phep cua GD cong ty Doan Thanh Dak Lak-Hinh-3
 • Hinh anh thao do loat cong trinh trai phep cua GD cong ty Doan Thanh Dak Lak-Hinh-4
 • Hinh anh thao do loat cong trinh trai phep cua GD cong ty Doan Thanh Dak Lak-Hinh-5
 • Hinh anh thao do loat cong trinh trai phep cua GD cong ty Doan Thanh Dak Lak-Hinh-6
 • Hinh anh thao do loat cong trinh trai phep cua GD cong ty Doan Thanh Dak Lak-Hinh-7
 • Hinh anh thao do loat cong trinh trai phep cua GD cong ty Doan Thanh Dak Lak-Hinh-8
 • Hinh anh thao do loat cong trinh trai phep cua GD cong ty Doan Thanh Dak Lak-Hinh-9
 • Hinh anh thao do loat cong trinh trai phep cua GD cong ty Doan Thanh Dak Lak-Hinh-10
 • Hinh anh thao do loat cong trinh trai phep cua GD cong ty Doan Thanh Dak Lak-Hinh-11
 • Hinh anh thao do loat cong trinh trai phep cua GD cong ty Doan Thanh Dak Lak-Hinh-12
 • Hinh anh thao do loat cong trinh trai phep cua GD cong ty Doan Thanh Dak Lak-Hinh-13
 • Hinh anh thao do loat cong trinh trai phep cua GD cong ty Doan Thanh Dak Lak-Hinh-14
Khánh Hoài (tổng hợp)