Hoa hậu “rich kid” Jolie Nguyễn giàu thế nào mà tiêu nửa tỷ đồng/tháng?

Hoàng Minh (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Được mệnh danh là Hoa hậu con nhà giàu, Jolie Nguyễn có cuộc sống giàu sang, du lịch đây đó và ngập ngụa trong hàng hiệu. Mỗi tháng, người đẹp tiêu tới nửa tỷ đồng.

 • Hoa hau “rich kid” Jolie Nguyen giau the nao ma tieu nua ty dong/thang?
 • Hoa hau “rich kid” Jolie Nguyen giau the nao ma tieu nua ty dong/thang?-Hinh-2
 • Hoa hau “rich kid” Jolie Nguyen giau the nao ma tieu nua ty dong/thang?-Hinh-3
 • Hoa hau “rich kid” Jolie Nguyen giau the nao ma tieu nua ty dong/thang?-Hinh-4
 • Hoa hau “rich kid” Jolie Nguyen giau the nao ma tieu nua ty dong/thang?-Hinh-5
 • Hoa hau “rich kid” Jolie Nguyen giau the nao ma tieu nua ty dong/thang?-Hinh-6
 • Hoa hau “rich kid” Jolie Nguyen giau the nao ma tieu nua ty dong/thang?-Hinh-7
 • Hoa hau “rich kid” Jolie Nguyen giau the nao ma tieu nua ty dong/thang?-Hinh-8
 • Hoa hau “rich kid” Jolie Nguyen giau the nao ma tieu nua ty dong/thang?-Hinh-9
 • Hoa hau “rich kid” Jolie Nguyen giau the nao ma tieu nua ty dong/thang?-Hinh-10
 • Hoa hau “rich kid” Jolie Nguyen giau the nao ma tieu nua ty dong/thang?-Hinh-11
 • Hoa hau “rich kid” Jolie Nguyen giau the nao ma tieu nua ty dong/thang?-Hinh-12
 • Hoa hau “rich kid” Jolie Nguyen giau the nao ma tieu nua ty dong/thang?-Hinh-13