Khu vườn ở Mỹ đẹp mê hoặc với hoa trái đủ màu sắc

Google News

Vợ chồng chị Deana yêu thích cuộc sống bên ngôi nhà nhỏ. Ở đó có khu vườn được cả hai chung tay thiết kế vô cùng ấn tượng để trồng đủ loại rau và hoa.

 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-2
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-3
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-4
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-5
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-6
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-7
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-8
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-9
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-10
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-11
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-12
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-13
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-14
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-15
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-16
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-17
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-18
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-19
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-20
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-21
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-22
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-23
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-24
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-25
 • Khu vuon o My dep me hoac voi hoa trai du mau sac-Hinh-26
Theo PV/Phụ Nữ Thủ Đô