Lão nông sở hữu hai giống nhãn lạ siêu trái, bán 1,5 triệu đồng/nhánh

Một lão nông ở miền Tây sở hữu hai giống nhãn lạ, trong đó có loại siêu trái, bán 1,5 triệu/nhánh; giống còn lại là nhãn xuồng tím, cơm dày, ngọt thanh.

 • Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh
 • Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-2
 • Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-3
 • Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-4
 • Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-5
 • Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-6
 • Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-7
 • Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-8
 • Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-9
 • Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-10
 • Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-11
 • Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-12
 • Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-13
 • Lao nong so huu hai giong nhan la sieu trai, ban 1,5 trieu dong/nhanh-Hinh-14
Theo Thiện Chí/Vietnamnet