Liều mạng lấy thứ bán 4 triệu/kg, sẩy chân là "tan xương nát thịt"

Theo Nghi Dung/Dân Việt -

Công việc này không hề đơn giản chưa kể chỉ sẩy chân một chút có thể gặp nguy hiểm tính mạng.

 • Lieu mang lay thu ban 4 trieu/kg, say chan la
 • Lieu mang lay thu ban 4 trieu/kg, say chan la
 • Lieu mang lay thu ban 4 trieu/kg, say chan la
 • Lieu mang lay thu ban 4 trieu/kg, say chan la
 • Lieu mang lay thu ban 4 trieu/kg, say chan la
 • Lieu mang lay thu ban 4 trieu/kg, say chan la
 • Lieu mang lay thu ban 4 trieu/kg, say chan la
 • Lieu mang lay thu ban 4 trieu/kg, say chan la
 • Lieu mang lay thu ban 4 trieu/kg, say chan la
 • Lieu mang lay thu ban 4 trieu/kg, say chan la
 • Lieu mang lay thu ban 4 trieu/kg, say chan la
 • Lieu mang lay thu ban 4 trieu/kg, say chan la
 • Lieu mang lay thu ban 4 trieu/kg, say chan la