Loại cá nhỏ đặc sản miền Tây, giá 300.000 đồng/kg khách tranh mua

Đây là một đặc sản của vùng sông nước miền Tây, được ví như "lộc trời cho" mang về thu nhập cho người dân những năm gần đây.

 • Loai ca nho dac san mien Tay, gia 300.000 dong/kg khach tranh mua
 • Loai ca nho dac san mien Tay, gia 300.000 dong/kg khach tranh mua-Hinh-2
 • Loai ca nho dac san mien Tay, gia 300.000 dong/kg khach tranh mua-Hinh-3
 • Loai ca nho dac san mien Tay, gia 300.000 dong/kg khach tranh mua-Hinh-4
 • Loai ca nho dac san mien Tay, gia 300.000 dong/kg khach tranh mua-Hinh-5
 • Loai ca nho dac san mien Tay, gia 300.000 dong/kg khach tranh mua-Hinh-6
 • Loai ca nho dac san mien Tay, gia 300.000 dong/kg khach tranh mua-Hinh-7
 • Loai ca nho dac san mien Tay, gia 300.000 dong/kg khach tranh mua-Hinh-8
 • Loai ca nho dac san mien Tay, gia 300.000 dong/kg khach tranh mua-Hinh-9
 • Loai ca nho dac san mien Tay, gia 300.000 dong/kg khach tranh mua-Hinh-10
 • Loai ca nho dac san mien Tay, gia 300.000 dong/kg khach tranh mua-Hinh-11
Theo Chi Phan/ Người Đưa Tin