Loại cá ở Việt Nam nghe tên... ai cũng tránh xa, nay bán 200.000/kg

Ngoại hình không xấu, không có độc, nhưng tên gọi của loại cá này khiến nhiều người ngạc nhiên.

 • Loai ca o Viet Nam nghe ten... ai cung tranh xa, nay ban 200.000/kg
 • Loai ca o Viet Nam nghe ten... ai cung tranh xa, nay ban 200.000/kg-Hinh-2
 • Loai ca o Viet Nam nghe ten... ai cung tranh xa, nay ban 200.000/kg-Hinh-3
 • Loai ca o Viet Nam nghe ten... ai cung tranh xa, nay ban 200.000/kg-Hinh-4
 • Loai ca o Viet Nam nghe ten... ai cung tranh xa, nay ban 200.000/kg-Hinh-5
 • Loai ca o Viet Nam nghe ten... ai cung tranh xa, nay ban 200.000/kg-Hinh-6
 • Loai ca o Viet Nam nghe ten... ai cung tranh xa, nay ban 200.000/kg-Hinh-7
 • Loai ca o Viet Nam nghe ten... ai cung tranh xa, nay ban 200.000/kg-Hinh-8
 • Loai ca o Viet Nam nghe ten... ai cung tranh xa, nay ban 200.000/kg-Hinh-9
 • Loai ca o Viet Nam nghe ten... ai cung tranh xa, nay ban 200.000/kg-Hinh-10
 • Loai ca o Viet Nam nghe ten... ai cung tranh xa, nay ban 200.000/kg-Hinh-11
Theo Nguyễn Chi/Dân Việt