Loại quả ở Việt Nam trước mọc bạt ngàn cho không ai lấy, bây giờ "cháy hàng"

Thứ quả này trước rụng đầy bìa rừng không ai thèm nhặt, nay được bán ở thành phố được chị em ưa chuộng vì hương vị lạ.

 • Loai qua o Viet Nam truoc moc bat ngan cho khong ai lay, bay gio
 • Loai qua o Viet Nam truoc moc bat ngan cho khong ai lay, bay gio
 • Loai qua o Viet Nam truoc moc bat ngan cho khong ai lay, bay gio
 • Loai qua o Viet Nam truoc moc bat ngan cho khong ai lay, bay gio
 • Loai qua o Viet Nam truoc moc bat ngan cho khong ai lay, bay gio
 • Loai qua o Viet Nam truoc moc bat ngan cho khong ai lay, bay gio
 • Loai qua o Viet Nam truoc moc bat ngan cho khong ai lay, bay gio
 • Loai qua o Viet Nam truoc moc bat ngan cho khong ai lay, bay gio
 • Loai qua o Viet Nam truoc moc bat ngan cho khong ai lay, bay gio
 • Loai qua o Viet Nam truoc moc bat ngan cho khong ai lay, bay gio
 • Loai qua o Viet Nam truoc moc bat ngan cho khong ai lay, bay gio
Theo Chi Phan/Dân Việt