Louis Capital hạ 50% mục tiêu doanh thu, huỷ cổ phiếu tăng vốn

CTCP Louis Capital (TGG) thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2022, cuộc họp dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 30/11.

Trước đó, Louis Capital đã 2 lần tổ chức họp bất thường vào giữa tháng 10 và đầu tháng 11 song đều không đủ điều kiện tiến hành do lượng cổ đông tham dự không đủ theo quy định.
Trong nội dung được công bố, TGG sẽ trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu hợp nhất giảm hơn 50%, từ 1.071 tỷ đồng xuống còn 550 tỷ đồng. Đồng thời, mục tiêu lợi nhuận sau thuế 122 tỷ đồng trước đó cũng được chuyển thành không lỗ.
Nội dung quan trọng là việc hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022.
Louis Capital ha 50% muc tieu doanh thu, huy co phieu tang von
 TGG huỷ phát hành vốn.
Cụ thể, theo phương án đã chốt trước đó, TGG sẽ phát hành 27,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện và chào bán riêng lẻ 27,3 triệu cổ phiếu, giá phát hành đều là 12.500 đồng/cổ phiếu.
Nguồn tiền thu về sẽ được sử dụng để mua lại 70% vốn CTCP Sợi Việt Phú, đầu tư vào CTCP Louis Mega Mall và bổ sung vốn lưu động. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của TGG sẽ tăng gấp 3 lần lên mức 819 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo HĐQT TGG, đến hiện tại phương án tăng vốn đã không còn phù hợp với tình hình hiện tại.
Một số nội dung khác sẽ được đem ra thảo luận là việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Mai Long, ông Ngô Thục Vũ, ông Trịnh Văn Bảo và ông Cao Bá Trung (Thành viên HĐQT độc lập); miễn nhiệm 3 thành viên ban kiểm soát gồm ba Nguyễn Thị Kiều Liên, ông Hồ Lê Hoàng Anh và ông Phạm Minh Vương.
Sau khi ông Nhân cùng một số cá nhân bị cơ quan điều tra xử lý, công ty Louis Holdings đã thoái vốn khỏi Louis Capital. Hàng loạt vị trí lãnh đạo chủ chốt của Louis Capital từ nhiệm. Trong đó, ông Nguyễn Mai Long thôi làm Chủ tịch HĐQT từ 22/7/2022 và được thay thế bởi ông Vũ Anh Sinh – người đang giữ vị trí Phó TGĐ của công ty.
Anh Nhi