Lý do công ty Toàn Thắng bị cấm thầu 3 năm

Google News

Mới đây, Công ty Thương mại Toàn Thắng đã bị Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi ra quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong vòng 03 năm.

Theo Quyết định số 525/QĐ-QNPC do ông Quách Phạm Cường, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi ký ngày 22/01/2024, thì Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại Toàn Thắng đã có hành vi vi phạm trong đấu thầu được quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và điểm b Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 do cố ý cung cấp các thông tin, tài liệu không trung thực trong hồ sơ dự thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.
Cụ thể, Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại Toàn Thắng đã gian lận kê khai thông tin và cung cấp 2 hợp đồng (Hợp đồng số 01/2022/HĐTP/TVGS ngày 22/12/2022 và Hợp đồng số 02/2022/HĐTP/TVGS ngày 21/12/2022) kèm theo giấy xác nhận giá trị hoàn thành hợp đồng để tham dự 4 gói thầu do Công ty Điện lực Quảng Ngãi mời thầu.
4 gói thầu mà doanh nghiệp này gian lận kê khai là các gói thầu Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc các công trình, bao gồm:
Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực huyện Nghĩa Hành và Minh Long năm 2024; Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực huyện Ba Tơ và Lý Sơn năm 2024. Gói thầu có tổng giá trị 183.863.243 đồng.
Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực phía Đông TP Quảng Ngãi năm 2024; Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực Trung tâm TP Quảng Ngãi năm 2024. Gói thầu có tổng giá trị 170.396.959 đồng.
Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực phía Bắc huyện Sơn Tịnh năm 2024; Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực TP Quảng Ngãi năm 2024. Gói thầu có tổng giá trị 196.928.735 đồng.
Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực phía Tây huyện Bình Sơn năm 2024; Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực huyện Trà Bồng năm 2024. Gói thầu có tổng giá trị 179.026.815 đồng
Minh Châu (t/h)