Máy bay 1,3 triệu USD bầu Đức vừa "tậu" để đi... làm đồng

Hoàng Minh (tổng hợp) -

(Kiến Thức) - Chiếc Thrush 510P bầu Đức vừa mua là dòng máy bay nông nghiệp nổi tiếng tại Mỹ, có giá niêm yết 1 triệu USD. 

  • May bay 1,3 trieu USD bau Duc vua
  • May bay 1,3 trieu USD bau Duc vua
  • May bay 1,3 trieu USD bau Duc vua
  • May bay 1,3 trieu USD bau Duc vua
  • May bay 1,3 trieu USD bau Duc vua
  • May bay 1,3 trieu USD bau Duc vua
  • May bay 1,3 trieu USD bau Duc vua
  • May bay 1,3 trieu USD bau Duc vua
  • May bay 1,3 trieu USD bau Duc vua
  • May bay 1,3 trieu USD bau Duc vua