Mít ruột đỏ gấp 10 lần mít Thái vẫn cháy hàng ngon cỡ nào?

Dù có giá đắt gấp 10 lần mít Thái nhưng mít ruột đỏ vẫn hút khách bởi màu sắc lạ mắt, vị ngọt thơm đặc biệt và an toàn. 

  • Mit ruot do gap 10 lan mit Thai van chay hang ngon co nao?
  • Mit ruot do gap 10 lan mit Thai van chay hang ngon co nao?-Hinh-2
  • Mit ruot do gap 10 lan mit Thai van chay hang ngon co nao?-Hinh-3
  • Mit ruot do gap 10 lan mit Thai van chay hang ngon co nao?-Hinh-4
  • Mit ruot do gap 10 lan mit Thai van chay hang ngon co nao?-Hinh-5
  • Mit ruot do gap 10 lan mit Thai van chay hang ngon co nao?-Hinh-6
  • Mit ruot do gap 10 lan mit Thai van chay hang ngon co nao?-Hinh-7
  • Mit ruot do gap 10 lan mit Thai van chay hang ngon co nao?-Hinh-8
  • Mit ruot do gap 10 lan mit Thai van chay hang ngon co nao?-Hinh-9
  • Mit ruot do gap 10 lan mit Thai van chay hang ngon co nao?-Hinh-10
Hoàng Minh