Mít ruột đỏ gấp 10 lần mít Thái vẫn cháy hàng ngon cỡ nào?

Google News

(Kiến Thức) - Dù có giá đắt gấp 10 lần mít Thái nhưng mít ruột đỏ vẫn hút khách bởi màu sắc lạ mắt, vị ngọt thơm đặc biệt và an toàn. 

  • Mit ruot do gap 10 lan mit Thai van chay hang ngon co nao?
  • Mit ruot do gap 10 lan mit Thai van chay hang ngon co nao?-Hinh-2
  • Mit ruot do gap 10 lan mit Thai van chay hang ngon co nao?-Hinh-3
  • Mit ruot do gap 10 lan mit Thai van chay hang ngon co nao?-Hinh-4
  • Mit ruot do gap 10 lan mit Thai van chay hang ngon co nao?-Hinh-5
  • Mit ruot do gap 10 lan mit Thai van chay hang ngon co nao?-Hinh-6
  • Mit ruot do gap 10 lan mit Thai van chay hang ngon co nao?-Hinh-7
  • Mit ruot do gap 10 lan mit Thai van chay hang ngon co nao?-Hinh-8
  • Mit ruot do gap 10 lan mit Thai van chay hang ngon co nao?-Hinh-9
  • Mit ruot do gap 10 lan mit Thai van chay hang ngon co nao?-Hinh-10
Hoàng Minh