Mới 27 Tết, quất và lan cảnh đã... “xả hết về quê ăn Tết”

Khánh Hoài -

(Kiến Thức) - Mặc dù mới là 27 Tết, nhưng nhiều chủ vườn bán quất, lan cảnh trên đường của Hà Nội đã trưng biển giảm giá, xả hàng để "về quê ăn Tết".

 • Moi 27 Tet, quat va lan canh da... “xa het ve que an Tet”
 • Moi 27 Tet, quat va lan canh da... “xa het ve que an Tet”-Hinh-2
 • Moi 27 Tet, quat va lan canh da... “xa het ve que an Tet”-Hinh-3
 • Moi 27 Tet, quat va lan canh da... “xa het ve que an Tet”-Hinh-4
 • Moi 27 Tet, quat va lan canh da... “xa het ve que an Tet”-Hinh-5
 • Moi 27 Tet, quat va lan canh da... “xa het ve que an Tet”-Hinh-6
 • Moi 27 Tet, quat va lan canh da... “xa het ve que an Tet”-Hinh-7
 • Moi 27 Tet, quat va lan canh da... “xa het ve que an Tet”-Hinh-8
 • Moi 27 Tet, quat va lan canh da... “xa het ve que an Tet”-Hinh-9
 • Moi 27 Tet, quat va lan canh da... “xa het ve que an Tet”-Hinh-10
 • Moi 27 Tet, quat va lan canh da... “xa het ve que an Tet”-Hinh-11