Mới chớm ra nụ, đào Nhật Tân “khủng” lên chậu hét giá 40 triệu đồng/cây

Dù mới chớm ra nụ khi đưa lên chậu, nhưng nhiều cây đào lâu năm tại Nhật Tân (Hà Nội) đã được chủ vườn đưa ra mức giá 40 triệu đồng/cây.

 • Moi chom ra nu, dao Nhat Tan “khung” len chau het gia 40 trieu dong/cay
 • Moi chom ra nu, dao Nhat Tan “khung” len chau het gia 40 trieu dong/cay-Hinh-2
 • Moi chom ra nu, dao Nhat Tan “khung” len chau het gia 40 trieu dong/cay-Hinh-3
 • Moi chom ra nu, dao Nhat Tan “khung” len chau het gia 40 trieu dong/cay-Hinh-4
 • Moi chom ra nu, dao Nhat Tan “khung” len chau het gia 40 trieu dong/cay-Hinh-5
 • Moi chom ra nu, dao Nhat Tan “khung” len chau het gia 40 trieu dong/cay-Hinh-6
 • Moi chom ra nu, dao Nhat Tan “khung” len chau het gia 40 trieu dong/cay-Hinh-7
 • Moi chom ra nu, dao Nhat Tan “khung” len chau het gia 40 trieu dong/cay-Hinh-8
 • Moi chom ra nu, dao Nhat Tan “khung” len chau het gia 40 trieu dong/cay-Hinh-9
 • Moi chom ra nu, dao Nhat Tan “khung” len chau het gia 40 trieu dong/cay-Hinh-10
 • Moi chom ra nu, dao Nhat Tan “khung” len chau het gia 40 trieu dong/cay-Hinh-11
 • Moi chom ra nu, dao Nhat Tan “khung” len chau het gia 40 trieu dong/cay-Hinh-12
Khánh Hoài