“Mục sở thị” dự án tập đoàn Nam Cường “ôm đất ngủ quên” hàng thập kỷ

Bảo Ngân -

(Kiến Thức) - Một số dự án của Tập đoàn Nam Cường "ôm đất ngủ quên" hàng thập kỷ để hoa cỏ dại mọc um tùm, nhiều người nhìn thấy mà xót xa.

 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky
 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky-Hinh-2
 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky-Hinh-3
 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky-Hinh-4
 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky-Hinh-5
 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky-Hinh-6
 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky-Hinh-7
 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky-Hinh-8
 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky-Hinh-9
 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky-Hinh-10
 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky-Hinh-11
 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky-Hinh-12
 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky-Hinh-13
 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky-Hinh-14
 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky-Hinh-15
 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky-Hinh-16
 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky-Hinh-17
 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky-Hinh-18
 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky-Hinh-19
 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky-Hinh-20
 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky-Hinh-21
 • “Muc so thi” du an tap doan Nam Cuong “om dat ngu quen” hang thap ky-Hinh-22