Mỳ Hảo Hảo chứa chất cấm: "Soi" quy trình sản xuất mỳ của Acecook

Google News

(Kiến Thức) - Với quy mô lớn, thiết bị tự động - khép kín, Acecook Việt Nam chỉ mất khoảng 20 - 25 phút để hoàn tất 12 công đoạn sản xuất một gói mì Hảo Hảo.

 • My Hao Hao chua chat cam:
 • My Hao Hao chua chat cam:
 • My Hao Hao chua chat cam:
 • My Hao Hao chua chat cam:
 • My Hao Hao chua chat cam:
 • My Hao Hao chua chat cam:
 • My Hao Hao chua chat cam:
 • My Hao Hao chua chat cam:
 • My Hao Hao chua chat cam:
 • My Hao Hao chua chat cam:
 • My Hao Hao chua chat cam:
 • My Hao Hao chua chat cam:
 • My Hao Hao chua chat cam:
 • My Hao Hao chua chat cam:
 • My Hao Hao chua chat cam:
 • My Hao Hao chua chat cam:
Hoàng Minh (theo Acecook Việt Nam)