“Ngã ngửa” 10 thứ kỳ lạ được làm bằng vàng

Google News

Với sự giàu có của mình, các đại gia không ngần ngại chi tiền để sở hữu áo bằng vàng, quà tạ bằng vàng... hay thậm chí cả quan tài bằng vàng.

  • “Nga ngua” 10 thu ky la duoc lam bang vang
  • “Nga ngua” 10 thu ky la duoc lam bang vang-Hinh-2
  • “Nga ngua” 10 thu ky la duoc lam bang vang-Hinh-3
  • “Nga ngua” 10 thu ky la duoc lam bang vang-Hinh-4
  • “Nga ngua” 10 thu ky la duoc lam bang vang-Hinh-5
  • “Nga ngua” 10 thu ky la duoc lam bang vang-Hinh-6
  • “Nga ngua” 10 thu ky la duoc lam bang vang-Hinh-7
  • “Nga ngua” 10 thu ky la duoc lam bang vang-Hinh-8
  • “Nga ngua” 10 thu ky la duoc lam bang vang-Hinh-9
  • “Nga ngua” 10 thu ky la duoc lam bang vang-Hinh-10
Hoàng Minh (theo BI)