Ngã ngửa sự thật loại mực khô giá “rẻ giật mình” trên chợ mạng

Các loại mực khô giá rẻ chỉ hơn 10.000 đồng/con được rao bán trên chợ mạng không phải mực giả. Đây đều là loại mực kích thước rất nhỏ, chất lượng không ngon như mực đã trưởng thành.

  • Nga ngua su that loai muc kho gia “re giat minh” tren cho mang
  • Nga ngua su that loai muc kho gia “re giat minh” tren cho mang-Hinh-2
  • Nga ngua su that loai muc kho gia “re giat minh” tren cho mang-Hinh-3
  • Nga ngua su that loai muc kho gia “re giat minh” tren cho mang-Hinh-4
  • Nga ngua su that loai muc kho gia “re giat minh” tren cho mang-Hinh-5
  • Nga ngua su that loai muc kho gia “re giat minh” tren cho mang-Hinh-6
  • Nga ngua su that loai muc kho gia “re giat minh” tren cho mang-Hinh-7
  • Nga ngua su that loai muc kho gia “re giat minh” tren cho mang-Hinh-8
  • Nga ngua su that loai muc kho gia “re giat minh” tren cho mang-Hinh-9
  • Nga ngua su that loai muc kho gia “re giat minh” tren cho mang-Hinh-10
Hoàng Minh