Ngày 21/5 và 23/5 tiếp tục tổ chức 2 phiên đấu thầu vàng

Google News

Nhằm tăng cung vàng miếng cho thị trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thông báo sẽ tiếp tục tổ chức 2 phiên đấu thầu vàng vào ngày 21/5/2024 và 23/5/2024.

Ngay 21/5 va 23/5 tiep tuc to chuc 2 phien dau thau vang
NHNN sẽ tổ chức phiên đấu thầu lân thứ 8 và 9 trong hai ngày 21/5 và 23/5 
Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục giữ nguyên số lượng vàng miếng tối thiểu và tối đa doanh nghiệp được phép đặt thầu như phiên đấu thầu trước đó. Cụ thể, lượng tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 500 lượng, mức mua tối đa là 4000 lượng. 
Tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu là 16.800 lượng, với hình thức đấu thầu theo giá. Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 87.5 triệu đồng/lượng, tỷ lệ đặt cọc 10%. Bước giá dự thầu là 10.000 đồng/lượng, bước khối lượng dự thầu là 1 lô (100 lượng).
Phiên đấu thầu ngày 21/5 và 23/5 sẽ diễn ra tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước (Hà Nội). Địa điểm giao nhận vàng tại Chi cục Phát hành và Kho quỹ, NHNN Việt Nam (TP. HCM).
Từ ngày 19/4/2024 đến nay, NHNN đã tiến hành 7 phiên đấu thầu, với tổng khối lượng vàng trúng thầu đạt 27.200 lượng (tương đương 1,02 tấn). NHNN cũng công khai đầy đủ thông tin về hoạt động đấu thầu, kết quả đấu thầu trên Cổng thông tin điện tử của NHNN để đảm bảo tính minh bạch.
Cũng trong ngày 17/5/2024, NHNN đã ban hành Quyết định số 324/QĐ - TTGSNH2 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng.
Đoàn thanh tra bao gồm Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/05/2024, thời gian thanh tra trong vòng 45 ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, NHNN có thể thanh tra trước hoặc sau thời gian này.
Mục tiêu của đợt thanh tra này là kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, bao gồm: các quy định về hoạt động kinh doanh vàng; các quy định về phòng, chống rửa tiền; các quy định về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; các quy định về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Thảo Nhi