Ngỡ ngàng không gian lắm hoa cỏ căn hộ Vũ Khắc Tiệp

Theo Du Jin/KP -

Tuy vô cùng bận rộn, lại sống độc thân trong căn nhà rộng, nhưng chưa bao giờ không gian sống của Vũ Khắc Tiệp lại thiếu vắng đi những bình hay chậu hoa đẹp, dù là hoa cắm hay tự trồng.