Ngồi nhà đăng hình chốt 20 đơn hoa baby gạo... doanh thu bạc triệu/ngày

Với giá từ 50.000 - 100.000 đồng/bó, những bó hoa baby gạo mới lạ đang là loại hoa được chị em Hà thành lùng mua. 

  • Ngoi nha dang hinh chot 20 don hoa baby gao... doanh thu bac trieu/ngay
  • Ngoi nha dang hinh chot 20 don hoa baby gao... doanh thu bac trieu/ngay-Hinh-2
  • Ngoi nha dang hinh chot 20 don hoa baby gao... doanh thu bac trieu/ngay-Hinh-3
  • Ngoi nha dang hinh chot 20 don hoa baby gao... doanh thu bac trieu/ngay-Hinh-4
  • Ngoi nha dang hinh chot 20 don hoa baby gao... doanh thu bac trieu/ngay-Hinh-5
  • Ngoi nha dang hinh chot 20 don hoa baby gao... doanh thu bac trieu/ngay-Hinh-6
  • Ngoi nha dang hinh chot 20 don hoa baby gao... doanh thu bac trieu/ngay-Hinh-7
  • Ngoi nha dang hinh chot 20 don hoa baby gao... doanh thu bac trieu/ngay-Hinh-8
  • Ngoi nha dang hinh chot 20 don hoa baby gao... doanh thu bac trieu/ngay-Hinh-9
  • Ngoi nha dang hinh chot 20 don hoa baby gao... doanh thu bac trieu/ngay-Hinh-10
Hoàng Minh