Nhà ống với ánh sáng và cây xanh tạo môi trường sống hài hòa

Google News

Căn nhà ống hai mặt tiền được thiết kế với phong cách hiện đại, tập trung vào các yếu tố tự nhiên như ánh sáng và cây xanh để tạo ra môi trường sống hài hòa.

 • Nha ong voi anh sang va cay xanh tao moi truong song hai hoa
 • Nha ong voi anh sang va cay xanh tao moi truong song hai hoa-Hinh-2
 • Nha ong voi anh sang va cay xanh tao moi truong song hai hoa-Hinh-3
 • Nha ong voi anh sang va cay xanh tao moi truong song hai hoa-Hinh-4
 • Nha ong voi anh sang va cay xanh tao moi truong song hai hoa-Hinh-5
 • Nha ong voi anh sang va cay xanh tao moi truong song hai hoa-Hinh-6
 • Nha ong voi anh sang va cay xanh tao moi truong song hai hoa-Hinh-7
 • Nha ong voi anh sang va cay xanh tao moi truong song hai hoa-Hinh-8
 • Nha ong voi anh sang va cay xanh tao moi truong song hai hoa-Hinh-9
 • Nha ong voi anh sang va cay xanh tao moi truong song hai hoa-Hinh-10
 • Nha ong voi anh sang va cay xanh tao moi truong song hai hoa-Hinh-11
 • Nha ong voi anh sang va cay xanh tao moi truong song hai hoa-Hinh-12
 • Nha ong voi anh sang va cay xanh tao moi truong song hai hoa-Hinh-13
 • Nha ong voi anh sang va cay xanh tao moi truong song hai hoa-Hinh-14
 • Nha ong voi anh sang va cay xanh tao moi truong song hai hoa-Hinh-15
Theo Tiền Phong