Nhà vườn hơn 1.000 m2 trồng cây, nuôi gà của nghệ sĩ Quang Tèo

(Kiến Thức) - Căn nhà vườn rộng 1.000m2 ở ngoại thành Hà Nội là nơi nghệ sĩ Quang Tèo về thư giãn mỗi khi rảnh rỗi.

  • Nha vuon hon 1.000 m2 trong cay, nuoi ga cua nghe si Quang Teo
  • Nha vuon hon 1.000 m2 trong cay, nuoi ga cua nghe si Quang Teo-Hinh-2
  • Nha vuon hon 1.000 m2 trong cay, nuoi ga cua nghe si Quang Teo-Hinh-3
  • Nha vuon hon 1.000 m2 trong cay, nuoi ga cua nghe si Quang Teo-Hinh-4
  • Nha vuon hon 1.000 m2 trong cay, nuoi ga cua nghe si Quang Teo-Hinh-5
  • Nha vuon hon 1.000 m2 trong cay, nuoi ga cua nghe si Quang Teo-Hinh-6
  • Nha vuon hon 1.000 m2 trong cay, nuoi ga cua nghe si Quang Teo-Hinh-7
  • Nha vuon hon 1.000 m2 trong cay, nuoi ga cua nghe si Quang Teo-Hinh-8
  • Nha vuon hon 1.000 m2 trong cay, nuoi ga cua nghe si Quang Teo-Hinh-9
  • Nha vuon hon 1.000 m2 trong cay, nuoi ga cua nghe si Quang Teo-Hinh-10
Hoàng Minh